Koszt uczestnictwa w 2-dniowej Akademii wynosi 350 zł netto/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje: jeden nocleg w pokojach 2 lub 4 osobowych, 1 śniadanie, 1 kolacje (w tym uczestnictwo w biesiadzie geodezyjnej), 2 obiady, udział w zajęciach i wykładach, atrakcje, certyfikat uczestnictwa, indywidualne konsultacje ze specjalistami. Lokalizacja imprezy: 
Zawiercie 30-31.05.2014
Nazwa firmy*: 
Imię *: 
Nazwisko *: 
Adres e-mail*: 
Telefon*: 
Adres (miasto)*: 
Adres (ulica i nr domu)*: 
Adres (kod pocztowy, województwo)*:     
NIP*: 
Liczba osób*: 
Imię i nazwisko dodatkowej osoby nr 2: 
Imię i nazwisko dodatkowej osoby nr 3: 
Imię i nazwisko dodatkowej osoby nr 4: 
Imię i nazwisko dodatkowej osoby nr 5: 
Dodatkowe informacje/sugestie/propozycje: 
(pola z gwiazdką są obowiązkowe 
kolorem czerwonym oznaczone są pola obowiązkowe jeszcze nie wypełnione )

   Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993r. (DZ. U. nr 39, poz. 176 par. 18) upoważniam firmę Geotronics Polska Sp. z o.o., ul. Konecznego 4/10u, 31-216 Kraków NIP 945-204-08-53, do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu i zobowiązuję się do uiszczenia zapłaty za zamówioną usługę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Akademii. Jednocześnie informuję, że jestem upoważniony do podpisywania faktur VAT.* 


   TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Geotronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Konecznego 4/10u, 31-216 Kraków („Administrator”) w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora. Przetwarzanie moich danych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133). Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również ich poprawienia. 


   Copyright Geotronics Polska Sp. z o.o., opracował: AL